PERSONAL

Huvudman/VD
Peter Svärd
peter.svard@hyg.se

Rektor
Lärare i svenska och engelska
Camilla Rosenqvist
0721 729 121
camilla.rosenqvist@hyg.se

Speciallärare i svenska, engelska och matematik
Lärare i Samhällskunskap och Naturkunskap
Lena Svärd
lena.svard@hyg.se

Trafiklärare
Lärare i transportteknik
Peter Eklund
peter.eklund@hyg.se

Lärare i fordonsämnen
Mikael Willner
mikael.willner@hyg.se

Trafiklärare
Lärare i transportteknik
Rolf Sandin
rolf.sandin@hyg.se

Maskinlärare
Johannes Ingemansson
johannes.ingemansson@hyg.se

Lärare i svenska
Sofia Sandberg
sofia.sandberg@hyg.se

Elevassistent
Magnus Wahlberg
magnus.wahlberg@hyg.se

Elevassistent
Sara Svärd
sara.svard@hyg.se

Elevassistent
Jack Stenström
jack.stenstrom@hyg.se

Elevhälsa
ssk@hyg.se